Skip to content

Instalacja serwera WWW (lighttpd)

Lighttpd – serwer WWW oferuje nam podobną funkcjonalność co Apache, ale jest mniej zasobożerny i na tym mi najbardziej zależy. Po zalogowaniu się na terminalu za pomocą SSH, przystępujemy do instalacji serwera WWW. W terminalu wpisujemy komendę i zatwierdzamy instalację.
apt-get install lighttpd
Pliki konfiguracyjne znajdują się w /etc/lighttpd możemy to sprawdzić wpisując.
ls /etc/lighttpd/
Sprawdzamy czy nasz serwer WWW działa wpisując w przeglądarkę adres ip naszego terminala, powinien ukazać się naszym oczom taki obrazek.
lighttpd.jpg

Na załączony obrazku lighttpd informuje nas że nie jest uruchomiony moduł „cgi” i jednocześnie podpowiada jak to zrobić. Moduły możemy aktywować lub dezaktywować poleceniami:
lighty-enable-mod- akrtwacja modułu
lighty-disable-mod- dezaktywacja modułu
lighty-enable-mod cgi
Enabling cgi: ok Run
/etc/init.d/lighttpd force-reload to enable changes

Oczywiście musimy po każdej aktywacji i dezaktywacji modułu zrestartować lighttpd -a, żeby zmiany zostały zapisane. W celu sprawdzenia jakie moduly sa aktywowane, a jakie możemy jeszcze aktywować wpisujemy znane nam już polecenie.
lighty-enable-mod
Disabled
modules: accesslog auth debian-doc dir-listing evasive evhost expire
fastcgi fastcgi-php flv-streaming no-www proxy rrdtool simple-vhost
ssi ssl status userdir usertrack
Enabled
modules: cgi
Enable
module:
tu podajemy nazwe modułu jaki chcemy aktywować.

Po więcej informacji na temat Lighttpd zapraszam na stronę projektu.

Published inLinuxWWW

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *